ANBI

VINCENTIUSVERENIGING GELEEN

ANBI gegevens

Vincentiusvereniging Geleen
RSIN of fiscaal nummer: 81 86 67 503

Emailadres secretariaat
secretaris@vincentiusgeleen.nl

KVK-nummer
1409 7207

Bankrekeningnummer
NL 34 RABO 0130 55 19 37

Bestuurssamenstelling
Paul Offermans, voorzitter
Sylvie Gimbrère, secretaris
Carla Bockting, penningmeester a.i.
Marion van Hooijdonk, bestuurslid
Rick Keulers, bestuurslid

Vrijwilligersvacature: penningmeester

Pater Martin de Korte, adviseur bestuur / vertrouwenspersoon

Beloning bestuurders en vrijwilligers

De Vincentiusvereniging Geleen beschikt over de zogenaamde ANBI-status. Onze belangrijkste doelstelling is een daadwerkelijke bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris of inkomen.

Giften en schenkingen

Wil je ons financieel helpen? Onze vrijwilligers zijn dagelijks actief om ieder mens te laten meetellen. Voor een bedrag dat je zelf kunt en wilt missen, heb je de mogelijkheid ons werk te ondersteunen. Onder bepaalde voorwaarden is je gift ook fiscaal aftrekbaar i.v.m. onze ANBI status.
Lees meer

Verslagen

Beleidsplan
Lees meer over onze ANBI gegevens en ons beleid van inkomsten

Financiële verslag
Jaarrekening 2023 Vincentiusvereniging Geleen
Jaarrekening 2022 Vincentiusvereniging Geleen
Jaarrekening 2021 Vincentiusvereniging Geleen
Jaarrekening 2020 Vincentiusvereniging Geleen