Over ons

DIT IS WAT WE DOEN

Al bijna 200 jaar oog voor een ander

De Vincentiusvereniging Geleen is een vrijwilligersorganisatie die probeert mensen in Sittard-Geleen en directe omgeving te helpen wanneer zich acute nood voordoet, ongeacht de oorzaak, geloofsovertuiging, politieke achtergrond, etc. die op dat moment niet verholpen kan worden door anderen (overheid, maatschappelijke organisaties e.d.).

Naast de acute hulpverlening is het streven om een structurele uitweg te bieden naar een betere toekomst voor onze cliënten.

ACTIVITEITEN

Wij zijn er voor mensen in nood

De geboden hulp is niet alleen van materiële aard. Door huisbezoeken en persoonlijk contact met mensen wordt ook een luisterend oor geboden, wordt de hulpvraag concreter en wordt de hulp geboden van mens tot mens. De hulpvragen worden ontvangen o.a. via Maatschappelijk Werk, Partners in Welzijn, Sociale Diensten e.d. Ook vanuit de kerkelijke instanties worden hulpvragen aan ons voorgelegd. Maar mensen kunnen ook – zonder tussenkomst van een van deze instanties – bij ons voor hulp aankloppen.

Het geld dat nodig is voor de hulpverlening komt grotendeels van verkoop van tweedehands boeken en kleding, aangeboden in het Vincentiushuis te Geleen. Verdere inkomsten komen van giften van particulieren, instellingen, van bedrijven, hulp in natura en andere initiatieven.

Wij zijn van origine een katholieke vereniging, die ernaar streeft dat het bestuur deze identiteit onderschrijft. Van de vrijwilligers in de werkgroepen wordt dit niet direct gevraagd. Hulp wordt uiteraard aan iedereen geboden die dat nodig heeft, ongeacht welke achtergrond.