Vincentiusvereniging Geleen

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus is onze Vincentiuswinkel tussen 10.00 - 14.00 uur open. Iedere donderdag zijn we open van 10.00 - 13.00 uur.

OVER ONS

Dit is de Vincentiusvereniging

De Vincentius vereniging is er voor mensen die hulp nodig hebben. Of het nu gaat om armoede, eenzaamheid of andere problemen: onze vrijwilligers helpen. Altijd toegankelijk én menselijk.

We staan dichtbij mensen in nood en hebben ook korte lijntjes met officiële instanties. Zo helpen we iedereen die vastloopt om het leven weer op te pakken, vanuit het gedachtegoed van Vincentius. Op deze website vind je informatie over onze activiteiten, projecten, doelen en de historie van de vereniging.

ACTIVITEITEN

Wij zijn er voor mensen in nood

Wij bieden al sinds 1931 hulp aan mensen in nood. Vandaag de dag zijn wij nog steeds hard nodig. Onze belangrijkste activiteit vormt de directe hulpverlening. Onze aandachtspunten zijn:

  • Directe noodzakelijke hulp, zowel materieel als immaterieel
  • Samen zoeken naar structurele oplossingen
  • Het kunnen voorzien in noodzakelijke behoeften
  • Uitzicht bieden naar mogelijke oplossingen
  • Een gesprekspartner zijn als extra steun

Voor hulpvragen werken wij nauw samen met professionele instanties, die weten dat wij als Vincentiusvereniging in staat zijn snel hulp te bieden.

Individuele aanvragen bereiken ons veelal via organisaties zoals Partners in Welzijn, gemeente, parochies, Moveoo, Kracht in Zorg, Humanitas, Vluchtelingenwerk en Zuyderland, dan wel de financiële hulpverlening, zoals Kredietbank Limburg en bewindvoerders.