Giften & Schenkingen

Giften en schenkingen
Giften bij leven: voor particulieren kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Onder bepaalde voorwaarden is je gift namelijk fiscaal aftrekbaar.

Giften uit nalatenschap: Vanwege onze ANBI-status kunnen wij als goede-doelenorganisatie het aandeel uit een nalatenschap voor de volle honderd procent inzetten.

Jouw bijdrage is van grote betekenis voor onze toekomst en voor de instandhouding van de noodzakelijke hulp aan mensen die tussen wal en schip vallen en niemand anders hebben om op terug te vallen.

Jouw bijdrage is welkom op bankrekening NL34RABO0130551937 t.n.v. Vincentiusvereniging Geleen.